Medio juli  2022 verwachten wij pas weer pups.

Eerdere te verwachte nestje van Regge is besproken 

In principe nemen wij geen aanvragen meer aan

 

 

Alleen telefonische informatie!!!

 

 

Heeft u interesse in een Twickelbosje dan zijn wij gaarne bereid u telefonisch informatie te verstrekken.